Previous slide
Next slide

ระบบรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย FAST6 Model

ข้อมูลประจำปีการศึกษา 2566

0
โรงเรียนในสังกัด
0
นักเรียนในสังกัด
0
ห้องเรียน
0
ครูและบุคลากร

E-Service

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
News & Update

 • All
 • ข่าวกิจกรรมสำนักงาน
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่งและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดในการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานของผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
 • โครงสร้างองค์กร
 • ข้อมูลผู้บริหาร
  • ข้อมูลผู้บริหารองค์กร
  • ข้อมูลบุคลากร
  • คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
  • คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.
 • อำนาจหน้าที่
  • อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  • แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570
  • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม
 • ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • โครงสร้างองค์กร
 • ข้อมูลผู้บริหาร
  • ข้อมูลผู้บริหารองค์กร
  • ข้อมูลบุคลากร
  • คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
  • คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.
 • อำนาจหน้าที่
  • อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  • แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570
  • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม
 • ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

 • รายงานงบทดลอง

   

 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • Q&A (ถาม-ตอบ)
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • Social Network
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  •  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
 • ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • ประมวลผลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564
  •  แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ถือปฏิบัติ
 • การขับเคลื่อนจริยธรรม
 • การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
Accordion Content
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

วิดิทัศน์นำเสนอเขตพื้นที่การศึกษา

Facebook Fanpage UDN2

Scroll to Top